Zaposleni

Vodstvo

Ravnateljica

Vodje oddelkov

Strokovne službe

Tajništvo

Tajništvo mednarodnega oddelka

Svetovalna služba

Računovodstvo

Knjigovodstvo

Vodja šolske prehrane

Knjižnica

Hišnik

Recepcija

IKT podpora

Učitelji

Zobna ambulanta

Accessibility